Fashion Friday: Lemon Lovinโ€™ ๐Ÿ‹

Good evening fine people!

It is Friday! Which means we will be talking about FASHION!

I went on a shopping trip with my little family and although we went to re-stock some kids clothes for my little man, I saw the most beautiful lemon two piece in River Island and just had to try it on!

Totally in love ๐Ÿ˜! I paired it with a pretty grey crop that I tied at the back to give a more fitted style.

I never wear yellow and I am seriously reconsidering all of my life choices at this point because WHY NOT! Peep that cheek highlight too!

I’ve even gone to the trouble of finding the whole outfit on the website:

Trousers | Blazer | Tee

I hope you liked today’s look, I think it’s my favourite so far!

If you enjoyed this post and you’re not following already, DO IT! It seriously brings so much joy to my life ๐Ÿ˜!

If you liked the pics then follow me on Instagram @lollyhm.fashion

Advertisements

Published by

laurenhemmingmarsh

Fashion, Beauty, Lifestyle and Psychology Blogger! Mama And Wife to ma boys <3!

11 thoughts on “Fashion Friday: Lemon Lovinโ€™ ๐Ÿ‹”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s